پژوهشی درباره فضیلت اخلاقی توکل
36 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انسان در وقتی با مشکلات و دشواری‌ها مواجه می‌شود و احساس می‌کند که به تنهایی بر حلّ مشکلات توانا نیست، کسی را که توانایی انجام آن را دارد، وکیل خود قرار می‌دهد و از این طریق، بر توانایی خویش گسترش می‌بخشد. توکل یکى از ارکان ایمان است. توکل یعنى در کار خود بر خداوند تکیه کردن و حالتى است در بنده مؤمن که از معرفت او به خداوند و اوصاف و اسماء حسناى او ناشى مى‏شود. توکل نوعى رابطه ایمانى میان بنده و معبود است. مؤمن مى‏داند که خداوند به نیاز همه بندگان آگاه و بر رفع آن نیازها تواناست، خداوند خیرخواه بندگان است و به آنها رحمت و شفقت دارد و بخیل نیست. پس خداوند هر نیازى را که بنده داشته باشد، مطابق خیر و مصلحت او تامین مى‏کند. مؤمن معتقد است هیچ چیزى براى او رخ نمى‏دهد، مگر آن که خداوند مقدر داشته باشد: قل لن یصیبنا الا ما کتب اللَّه لنا هو مولینا و على اللَّه فلیتوکل المؤمنون