قضاوت زنان از منظر اسلام و روان‌شناسی
41 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکى از مسائلى که به ویژه در سال‎هاى اخیر از نظر فقهى مورد توجه قرار گرفته است مسئله شایستگى و یا عدم شایستگى زنان براى تصدّى مسئولیت قضاوت از نظر شرعى و فقهى است. دین اسلام، دینی کامل است و احکام و مسائل آن دائر مدارمصالح و مفاسد است. خداوند باتوجه به ویژگی‎های شخصیتی زن و مرد، برای هر کدام از آنان، احکام متفاوت وضع نموده است که از جمله آن احکام، حکم متفاوت زن و مرد در بحث قضاوت می‎باشد. ما در این تحقیق در صدد آن هستیم که ابتدا به تبیین تفاوت‎های زن و مرد از منظر اسلام و روان‎شناسی پرداخته و سپس قضاوت زن را از منظر اسلام و اندیشمندان اسلامی و همچنین از منظر روان‎شناسی بررسی نمائیم.